MAX Prins Alexander

Met de elektrische MAX Mobiel, de doelgroep die moeilijk achter de voordeur vandaan komt mobiel te maken in rotterdam Prins alexander mobiel te maken

Stem op dit idee
Beschrijving

MAX mobiel in Rotterdam Alexander: Doel: In 2020 willen we minimaal 2 x MAX Mobiel laten rijden in Rotterdam Prinsenland/Lage Land. (Dit is oa de vraag vanuit de gemeente Rotterdam) In de tweede fase wordt geheel Prins Alexander er bij betrokken. Tot nu toe: De MAX mobiel rijdt al in meerdere steden, met groot succes, rond . Amsterdam, Alkmaar, Leeuwarden zijn drie voorbeelden. De MAX mobiel is een tweepersoons elektrisch aangedreven mobiel met als doel om de mensen die het nodig hebben achter hun voordeur vandaan te hallen en te worden vervoerd door lokale vrijwilligers. In Capelle hebben we (inclusief opzetten project) binnen een jaar met 2x MAX 500 ritten (!!) gerealiseerd. Het project MAX Capelle is in 2019 opgezet ism lokale sociale stichtingen, de gemeente en de lokale RABOBANK. Gezien onze doelstellingen, het werken met alleen maar vrijwilligers en het sociale karakter van dit project, heeft de gemeente Capelle via een lokale GoedeDoelenStichting nog €20.000 ondersteuning gegeven. Samen met Alexander van Ooijen van Wereldhave (de Koperwiek) heb ik de stichting MAX Capelle opgericht en daar de 2xMAX, inclusief alle activiteiten en alles er om heen, ondergebracht. De opzet van deze stichting is gefinancierd door de lokale RABOBANK. Dit jaar komen er nieuwe bestuursleden voor de stichting en gaan Alexander en ik er uit. De Koperwiek heeft, om het proces te starten en te versnellen, de financiering van 2x MAX mobiel voor een jaar op zich genomen. We zijn nu bezig met meerdere partners om mee te doen en het project verder te financieren. Het enthousiasme is zeer groot, bedrijven zoals de Jumbo en AH willen niet alleen lokaal meedoen, maar dit ook landelijk bespreekbaar maken. We willen bovenstaand ook realiseren in Rotterdam Prins Alexander. De doelgroep: -mensen die moeilijk ter been zijn en niet achter de voordeur vandaan komen -oudere mensen -via sociale stichtingen en de gemeente wordt de doelgroep benaderd (lokale medewerkers, flyers, bijeenkomsten e.d.). Vrijwilligers: Chauffeurs, “rittenboekers” en Stichting bestuurders: -lokale vrijwilligers via de gemeente -mond op mond reclame maken -flyers, bijeenkomsten via bv lokale sportclubs en vrijwilligers instanties -tip: één iemand de kar laten trekken -bestuursleden werven via bv Rotary, Lions, besturen sportclubs e.d. Kosten: Inzet op voorwaarden van een leasecontract van 48 maanden met de volgende voorwaarden per MAX mobiel: -€ 450 per maand -€ 5.400 per jaar -per rit wordt aan de doelgroep €1 berekend. Dit is de basis van het succes van dit project. -€ 250 per maand reservering voor een bureau om de ritten te boeken (doel: vanaf dag 1 vrijwilligers om die kosten te minimaliseren) We zijn in Capelle begonnen met doordeweekse ritten van 9 tot 17 uur. Gezien de vraag gaan we dit uitbreiden naar het weekend en ook, eventueel, avondritten. Het boeken van de ritten doen we nu nog via een bureau, dit wordt dit jaar overgenomen door vrijwilligers. Vooral het SROI speelt een grote rol tegenwoordig. Bedrijven zijn bereid om mee te doen aan dit soort sociale projecten. Met de JUMBO en AH zijn we aan het kijken hoe zij, bijvoorbeeld, de kosten voor de ritten voor de doelgroep vergoeden bij aanschaf van producten bij de lokale vestigingen. Een slim en goed voorbeeld hoe je via de marketing hier een positieve draai aan kan geven. Wellicht ook interessant voor jullie, Coca Cola, om over (deel)sponsoring te praten. De volgende partners zijn nodig om het project “MAX Prins Alexander” te laten slagen: -gemeente Rotterdam -gebiedscommissie Rotterdam Alexander -Woonstad/ Havensteder -sociale stichtingen zoals SOR/ Vrienden van Prinsenpark etc. -Lokale ondernemers/ Green business Club/ Buss.Club Prins Alexander….. -Grote partij bv. RABO Rotterdam/ Jumbo/ ENECO …….. -Rotary/LIONS Daarbuiten zoeken we samenwerking met Wijkbus Alexander en ook Trevvel. Het gaat om de laatste 500 meter die, voor de doelgroep, vaak net de oorzaak is om die stap naar “buiten” niet te maken. Willen we dit voor 1 julil a.s. realiseren, zal een ieder die dit project wil ondersteunen ook daadwerkelijk actie moeten ondernemen. Bent u geïnteresseerd , mail dirk@dthenergy.nl of bel: 0653383374 Met vriendelijke groet Dirk ten Have Ambassadeur MAX mobiel

Hoe wordt het geld ingezet?

betalen van de leaseprijs van de MAX

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

per MAX: €5.400 per jaar met een leasecontract van 4 jaar is dit €21.600