Big Topics Today

Wij maken competentiegames over circulair, inclusiviteit en big tech. Die games zullen voor iedere ondernemer en de medewerkers beschikbaar komen om kennis op te doen over de big topics via leuke toegankelijke gamified elearnings. Gericht op een veerkrachtig en toekomstbehendig Nederland.

Stem op dit idee
Beschrijving

We zien al een tijdje dat brede kennisontwikkeling over de circulaire economie, inclusiviteit en big tech moeilijk is om te realiseren. Iedereen zit als het ware opgesloten in the rat race van het dagdagelijkse. Om dat te doorbreken creeren we online micro learnings in de vorm van leergames. Losse leermodules en hele challenges die je als speler meenemen van bewustzijn, naar kennis, skills en houding/waarden. Door het leren zo toegankelijk mogelijk te maken is iedereen in staat om te kennis van morgen tot zich te nemen en zo te groeien van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. En het gaat niet alleen om wat we leren of hoe we leren, maar met name om DAT we leren en we leren bewust omarmen als middel om onze wereld te veranderen. Om samen toekomstBehendig te worden. OneFuturePlay heeft The Sustainability Games framework ontwikkeld op basis van de UNECE competentiematrix voor duurzame ontwikkeling, waardoor duurzaamheid integraal wordt meegenomen in ieder onderwerp voor iedere sector en elke beroepsgroep.

Hoe wordt het geld ingezet?

Inhoudelijke (door)ontwikkeling van de games.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Ambassadeurs en heel veel spelers! En de anonieme data willen we graag delen met de human capital agenda’s van de sectoren.