At the Root: circulair geld en de korte keten

Ondersteunen van een veerkrachtige regionale economie door circulair/lokaal geld initiatieven met voedsel-initiatieven te verbinden en dit door middel van film te promoten.

Stem op dit idee
Beschrijving

“At the Root” pakt een van de structurele problemen in onze maatschappij en de economie bij de wortel aan. Het creërt bewustzijn over het functioneren van ons geld en ons voedselsysteem en verbindt innovatieve voedsel initiatieven met circulair, regionaal of regeneratief geld initiatieven. Hiermee ondersteunt dit idee niet alleen de voedsel transitie maar de bredere beweging naar een veerkrachtige, socialere en duurzamere maatschappij en samenleving waarbij er oog is voor de natuur en biodiversiteit. In de huidige inrichting van onze maatschappij en economie zijn verschillende mechanismes in werking die ons gedrag, bewust of onbewust beinvloeden. Geld is een van deze mechanismen en Stef Kuypers vergelijkt het functioneren ervan met software: “De manier waarop we software ontwerpen, beinvloed het gedrag van de mensen die het gebruiken, en iedereen gebruikt de geld app”. Door geld te her-programeren draagt het niet langer bij aan de huidige “crisis”, maar helpt het om de crisis te kraken. Circulair geld is gebaseerd op (agro)- ecologische principes en ondersteunt het sluiten van kringlopen, diversiteit en veerkracht van ons monetaire systeem. Het versterkt de regionale economie doordat het langer en vaker in de regio rond gaat waardoor er meer economische activiteiten plaatsvinden, er meer werkgelegenheid ontstaat en de koopkracht toeneemt. Vooral midden- en klein bedrijven die het tijdens de corona crisis extra lastig hebben worden hierdoor ondersteunt. “At the Root” verbindt circulair geld initiatieven met initiatieven die de korte keten binnen ons voedselsysteem promoten. Korte (voedsel) keten initiatieven zijn tijdens de corona crisis helemaal hot geworden en worden onder de titel #supportyourlocalsNL gepromoot. Korte keten initiatieven zijn niet alleen goed voor de boer, maar hebben ook een positief effect op de regionale economie, duurzaamheid en sociale cohesie. Echter, heeft een groeiend aantal Nederlandse gezinnen moeite om financieel rond te komen, laat staan dat ze de eerlijke prijs voor gezond voedsel kunnen betalen. De markt voor de korte keten wordt daardoor helaas beperkt. Dit is de reden dat “At the Root” zich richt op het verbinden van korte keten initiatieven met circulair geld initiatieven. Circulair geld creert een “enabling environment” voor het succesvol opzetten van korte keten initiatieven. Korte ketens in combinatie met circulair geld, versterken de regionale economie en vergroten daarmee de kans dat iemand die eerst niet de eerlijkere prijs voor zijn voedsel kon betalen, eerder een goed betaalde baan vindt en zo wel meer voor zijn voedsel kan en wil betalen. Voor alle andere consumenten wordt het nog leuker om lokaal voedsel te kopen omdat hij weet dat hij niet alleen de boer ondersteunt, maar ook de economie en duurzame initiatieven in de gehele regio. Doordat geld zo in onze samenleving en economie verweven is, heeft het duurzamer en socialer maken van geld ook een positieve uitwerking op de effectiviteit van andere maatregelen en initiatieven die de corona crisis kraken. Circulair geld kan daardoor worden gezien als een effectieve leverage point. Dit zijn plekken binnen een complex systeem (een bedrijf, een economie, een lichaam, een stad, een ecosysteem), waar een kleine verandering in één aspect van een systeem, grote veranderingen in het hele systeem veroorzaakt. Dit overstijgt daarmee een sectorale aanpak of afgekaderde transities zoals de voedsel-, energie, mobiliteits-, of gezondheids tansitie. Met “At the Root” wil ik film-portretten maken van voedsel-initiatieven, waaronder kringloopboeren, die al circulair geld gebruiken. Door deze portretten op www.attheroot.nl en via social media te verspreiden wil ik de potentie van voedselinitiatieven en het gebruik van circulair geld onder de aandacht brengen van consumenten, boeren, NGO’s en de politiek. Een pilot video die ik hiervoor heb gemaakt is van de CSA de Ommuurde Tuin in Bennekom: https://www.youtube.com/watch?v=uUE3b-HH1og De droom uitkomst is dat er meer circulaire munten worden opgezet en dat circulair geld een steeds groter onderdeel gaat uitmaken van onze economie. Waarbij uiteindelijk ook leningen, subsidies, basisinkomen?, belastingen, water en electriciteit met circulair geld betaald kan worden. Want hoe meer circulair geld er in omloop is, hoe meer het bijdraagt aan een socialere en duurzamere maatschappij en economie.

Hoe wordt het geld ingezet?

Een deel zal worden gereserveerd om ondernemingen en consumenten gratis lidmaatschappen aan te bieden. Verbeteren van de website www.attheroot.nl zodat deze beter als (video) platform dient Het opnemen van verschillende video’s met boeren en andere voedsel gerelateerde ondernemingen die lokaal of circulair geld gebruiken. Hierbij komen verschillende circulaire munten aan de orde: Energy-coin, health-coin, circuitNederland: Unitedeconomy, VIX, Eurijn, Utrechtse Euro Een aantal video’s met experts die uitleg geven over de potentie van circulair geld, de korte keten en wat dat betekent voor de regionale economie. Van deze video-portretten zal uiteindelijk ook een documentaire worden gemaakt.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?