Warmtemolen 2.0

Duurzame warmte in huis door een warmtemolen met 100% rendement!

Stem op dit idee
Beschrijving

Zonnepanelen zijn mooi om genoeg stroom op te wekken voor het huishouden en eventueel een elektrische auto. Echter niet voor de verwarming van ons huis. Elektrisch een huis verwarmen is zeer kostbaar en kost zo 10 kilowatt – 15 kilowatt aan vermogen. ( +/- 30 – 45 zonnepanelen). Bovendien wil iedereen juist avonds in de winter een warm huis, wanneer er weinig of zelfs geen zon is. Zonnepanelen met een laag rendement vallen dan af. Een warmtemolen is een windmolen welke direct warmte maakt. Mechanisch. Door de turbinebladen direct te verbinden met een eenvoudig systeem welke warmte maakt, kan zonder elektronica of dure componenten warmte geproduceerd worden. Zonder de energie om te zetten van de ene in de andere vorm! Hierdoor is er een hoog rendement haalbaar. Er zijn verschillende methoden reeds bekend om warmte te maken met een warmtemolen: A) Frictie: schoepen in water veroorzaken frictie en dus warmte. Het opgewarmde waterreservoir kan afgetapt worden voor huishoudelijk gebruik (via warmtewisselaar). B) Magnetisme: Met behulp van magneten wordt warmte gecreëerd in metaal (eddy current). Deze warmte wordt via vloeistof “afgetapt” en naar de warmtewisselaar gebracht welke de warmte binnen het huis brengt. Er is in Scandinavië in jaren 30 geëxperimenteerd met warmtemolens. Daarna is het door het gebruik van olie in de vergetelheid gekomen. Een bijkomend voordeel van verwarmd water is de hoge warmtecapaciteit van water. Opslag van warm water kan eenvoudig en relatief goedkoop voor later gebruik. Doel: Een proefopstelling maken waarbij het principe getest kan worden. Toekomstbeeld: Uiteindelijk doel zou kunnen zijn: Een huis ontwerpen waarbij efficiënter gebruik wordt gemaakt van wind en zon. Wind komt 80% uit Zuid-westen. Zon staat grotendeels op 40 graden vanuit het zuiden. Zonnepanelen moeten zo veel mogelijk haaks op de zon, wind moet geleid worden naar de wind-turbine (HAWT/VAWT). De uiteindelijke vorm van het huis is een optimalisatie hiervan!

Hoe wordt het geld ingezet?

Budget is voor eerste prototype van de warmtemolen, testopstelling op dak.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Benodigd: - Geld voor materiaal voor maken prototype: o VAWT Windmolen, Liefst inkoop. (gelagerd in rubber auto-lagers) (E1500,= - E2500) o Eddycurrent verwarmings element: CNC en draaiwerk (E 1500,= ??) o Goed geïsoleerde Leidingen met koelvloeistof (E 500,-) o Warmtewisselaar (E 250,=) o Kachelzijde (E 500,=) o Isolatie (E500,=) o Onvoorzien (E 500,=) - Iemand met kennis van Eddy current / magnetisme. - Windtunnel opstelling voor optimalisatie (NLR doet dat maar dat is natuurlijk prijzig)