Holland Houtland

Holland Houtland ziet kansen voor lokaal geproduceerde grondstoffen voor de circulaire economie. Wij organiseren een marktplaats voor lokaal geteelde bouwgerelateerde grondstoffen.

Stem op dit idee
Beschrijving

Er is een oplossing nodig voor de stikstofcrisis voor de landbouw en bouw. Nederland wil in 2050 100% circulair zijn. Wij zien een alternatieve economie voor de veeteelt, namelijk het lokaal produceren van biobased materialen, zoals hout, hennep, lisdodde, bamboe, lupine etc. voor de bouw, utiliteit, woningen en interieur. Als alle nieuwbouw vanaf nu houtbouw/biobased is, wordt de hele opgave voor de CO2 besparing in de gebouwde omgeving gerealiseerd. Hout en biobased materialen dragen ook bij aan de stikstofreductie. Boeren kunnen laagdrempelig, dus zonder grote investeringen met het alternatief aan de slag. We richten ons op het vormen van lokale en regionale samenwerkingen tussen boer en bouw. In ons toekomstbeeld zijn er niet minder boeren, maar ze verbouwen niet alleen meer voedsel, maar ook grondstoffen voor de bouw.

Hoe wordt het geld ingezet?

Onderzoek van specifieke businesscases met boeren en bouwers en het verkenning voor een marktplaats voor bedrijven.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Partners en de mogelijkheid voor boeren om aan deze alternatieve route mee te kunnen doen ipv de uitkoopregeling (Ministerie LNV).