Groendelen

Veel huishoudens willen wel duurzaam wonen maar kunnen het simpelweg niet betalen. “Groendelen” maakt investeren in energieprojecten laagdrempelig voor burgers en bedrijven.

Stem op dit idee
Beschrijving

Aanleiding: Er zijn 1,57 miljoen bewoners met een laag en middeninkomen. Hun besteedbaar inkomen is te laag om energiebesparende maatregelen te laten installeren in hun woning. Energie armoede en inkomensongelijkheid nemen hierdoor toe. Tegelijkertijd zijn er geen aantrekkelijke, laagdrempelige financieringsoplossingen en financier 92% van de koopwoningeigenaren het verduurzamen van haar woning uit eigen middelen. Veel huishoudens willen wel duurzaam wonen maar kunnen het simpelweg niet betalen. Dit blokkeert de energietransitie naar een fossielvrije warmtevoorziening en een duurzame gebouwde omgeving. Oplossing Groendelen stelt burgers, bedrijven in staat om direct in energieprojecten te beleggen. Zo financier je via peer-to-peer lending eenvoudig je buurman, familielid of kennis. Energie wordt zo van ons allemaal. Groendelen = een sociaal aandeel in elkaar. Met elkaar: - Reduceren we onze CO2 uitstoot, - Verminderen we ons energiegebruik - Verlagen we onze energierekening - Wonen we in een comfortabeler en duurzamer huis. Toekomstbeeld Samen roeien we energiearmoede uit en we nemen een aandeel in elkaar. Groendelen is sociaal investeren in het kwadraat. Je investeert in je medemens, je investeert in duurzaamheid. En dat alles met een sterk financieel rendement. De impact over 5 jaar: Via Groendelen is eind 2025 in totaal 7,5 miljoen ton CO2 bespaard. En ieder jaar komt daar nog eens een jaarlijkse besparing van 2 miljoen ton CO2 bij! Hoe is de impact berekend? Een gemiddeld huishouden kan namelijk 2.000 kg CO2 uitstoot per jaar besparen. Dat is 2 ton CO2 reductie per woning. Stel dat wij via Groendelen in 5 jaar tijd, 1 miljoen bewoners kunnen helpen met de investering in hun woning om deze energiezuinig en duurzaam te maken. En ieder jaar is de groep bewoners die door Groendelen haar woning kan verduurzamen even groot (uniform verdeeld). Dan helpen we jaarlijks 250.000 huishoudens.

Hoe wordt het geld ingezet?

50% van het budget: Investeringsmechanisme definieren en juridisch toetsen 50% van het budget: een Proof of Concept ontwikkelen: (PoC) - marktvraag valideren en lending sign up valideren

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

UX designer, programmeur