ZintuigenTuin

In de ZintuigenTuin kunnen zintuigen geprikkeld worden, o.a Zicht, Kleur, Geur, Muziek, Tast. Maar ook educatie aan schoolkinderen leeftijd 7-9 jaar.

Stem op dit idee
Beschrijving

Aanleiding: Eindopdracht als Regionaal Ambassadeur Biodiversiteit Oplossing: Samenwerking tussen diverse Welzijnsorganisaties en Natuurverenigingen. Een veilige plek voor educatie, maar ook voor de kwetsbare ouderen om buiten te zijn in de natuur. Toekomstbeeld: Zinvolle daginvulling, ontmoeting tussen oud en jong. ervaren dat je waardevol bent en er toe doet.

Hoe wordt het geld ingezet?

Aan realisatie van deze tuin

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Een denktank van mensen uit de sectoren o.a Zorg en Welzijn, GGZ, Ouderenzorg, Onderwijs, Natuurvertegenwoordigers, collega's Ambassadeurs biodiversiteit NBV