Zon Op Alle Daken

Wij plaatsen zonnepanelen op daken van maatschappelijk vastgoed waar elk huishouden zonder middelen en mogelijkheden tóch mee kan doen met de energietransitie en daar de kostenbesparing van kan genieten. Geen huurconstructies, geen addertjes onder het gras. Samen worden alle deelnemers eigenaar van de installatie en delen daardoor samen ook de winsten!

Stem op dit idee
Beschrijving

De coronacrisis raakt ieder huishouden in Nederland maar mensen die het al moeilijk hadden vaak nog het meest. Mensen met tijdelijke contracten staan het eerst op straat en zien daardoor hun inkomen dalen terwijl hun maandlasten gelijk blijven. Daarnaast zien we dat de coronacrisis ervoor zorgt dat mensen die normaal gesproken geen financiële zorgen hadden een pas op plaats maken en minder snel gaan investeren in de verduurzaming van hun woning. En dat terwijl het verduurzamen van het energieverbruik altijd leidt tot een lagere energienota. Zon Op Alle Daken staat aan de vooravond om op 4 grote daken van maatschappelijke partijen in de stad Groningen zonnepanelen te plaatsen waarbij via de regeling verlaagd tarief in combinatie met externe financiering leden van de coöperatie gaan besparen op hun maandlasten zonder dat zij zelf investeren vooraf. Dit concept maakt het voor iedere inwoner van de gemeente Groningen mogelijk te profiteren van de voordelen van groene stroom waarbij er gelijktijdig aan de doelstellingen van CO2 neutraal zijn wordt gewerkt. Vanuit het Nationaal Programma Groningen heeft Zon Op Alle Daken een subsidie gekregen voor het ontwikkelen en uitwerken van dit concept hetgeen ervoor gezorgd heeft dat we staan waar we nu staan. De 4 daken die nu in uitvoering worden gebracht gaan ca 240kW per jaar produceren, vol-doende om ca 100 huishoudens ca €150 per jaar te laten besparen op hun stroomrekening. Heel veel gemeenten hebben grote ambities om zon op dak te realiseren, maar ziet zich beperkt om de omwonenden hier rechtstreeks van te laten profiteren omdat de daken nodig zijn voor de eigen verduurzamingsopgave. Zon Op Alle Daken gebruikt daken van maatschappelijk vastgoed dat de komende jaren om motiverende redenen niet gebruikt zal worden door de dakeigenaren en tegelijkertijd ook ambities op het vlak van participatie en inkomensondersteuning te ondersteunen. Zon Op Alle Daken heeft als uitgangspunt de Regeling Verlaagd Tarief die door de belastingdienst toegekend wordt op collectieve opwekprojecten op een kleinzakelijke aansluiting. Doordat Zon Op Alle Daken werkt met kleinzakelijke aansluitingen is terugleveren geen probleem, ook niet in een gebied waar Enexis de netcapaciteit op slot gezet heeft. Hierdoor kunnen Zon Op Alle Daken projecten doorgang blijven vinden. Zon Op Alle Daken werkt samen met een leverancier die op grote schaal hoge kwaliteit zonnepanelen met een hoge opbrengst per m2 kan leveren en een installateur die met lokale onderaannemers werkt die snel, zorgvuldig en veilig vele daken kunnen voorzien van deze zonnepanelen. Daarnaast worden alle daken vooraf technische geïnspecteerd volgens de standaarden van Techniek Nederland en achteraf worden de zonnestroominstallaties gekeurd zodat we zeker weten dat alles goed en veilig geïnstalleerd is. Zon Op Alle Daken heeft de bestaande regeling waarbij het vermogen van de van zonnestroominstallatie ten behoeve van een postcoderoosproject wordt toegekend aan de EnergieIndex van het desbetreffende pand waarop de zonnestroominstallatie geplaatst is. Hierdoor kunnen pandeigenaren zoals woningbouwcorporaties, zorginstellingen maar ook overheden, voldoen aan de ambities om hun vastgoed te verduurzamen, zonder dat zij hiervoor investeringen moeten doen. Zeker voor daken die te klein zijn voor een haalbare SDE+ business case bij grootverbruikers is dit een hele interessante manier om alsnog het desbetreffende pand te verduurzamen en zo aan doelstellingen van energielabels cq CO2-reductie te voldoen. Zon Op Alle Daken is er klaar voor om snel op te schalen om in meer gemeenten op grotere daken, van bijvoorbeeld woningcorporaties en zorginstellingen maar ook gemeentelijke panden, VVE’s en bedrijfspanden, coöperatieve zonnestroominstallaties te plaatsen en de opbrengsten ten goede te laten komen aan het verlagen van de energierekeningen van de lokale leden.

Hoe wordt het geld ingezet?

Als wij winnen dan zullen we het budget besteden aan het opschalen van onze uitvoering. Momenteel ligt de focus op de 4 daken in de gemeente Groningen en is er geen budget om te investeren in nieuwe daken. Met deze prijs hebben we de mogelijkheid om nog meer daken in uitvoer te nemen en daar de deelnemers voor te werven. Er zijn kansen in de Gemeente Emmen, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om aan de slag te gaan, maar het budget om te investeren in deze kansen is er niet.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?